مولانا

گردشگری حلال

گردشگری حلال یعنی گردشگری بر اساس ارزش های شرعی اسلامی که از قوانین مبین اسلام پیروی می کنند که مربوط به خانواده های مسلمان است. اصطلاح حلال درزبان عربی به معنای مجاز است و در اصل مفهومی ان ،آنچه مجاز است ، یعنی انچه طبق دین اسلام مجاز دانسته شده است که مسلمان انجام دهند.
هرچند از نظر تاریخی بخش بزرگی از سفرهای اسلامی را دلایل شرعی ، مانند زیارت سالانه حج ، سوق داده است . ولی طی چند سال گذشته مسلمان ، مانند سایر افراد در سراسر جهان در حال کشف مکان های جدید و به دنبال تجربه های معتبر و منحصر به فرد سفر هستند ،که تا حدودی از حالت زیارتی متفاوت است.
این تمایل به کشف ، مسافران مسلمان را به یکی از سریعترین بخشهای رشد در صنعت گردشگری تبدیل کرده است. گردشگری “حلال” به وضوح یک بخش در حال رشد در بازار گردشگری گردیده است . بنابراین گردشگری حلال در حال تبدیل شدن به یکی از محصولات جدید در صنعت گردشگری است که می تواند در بازار مسلمان یا غیرمسلمان قابل توجه باشد.

IRAN

اهمیت گردشگری حلال

امروزه بیش از یک پنجم جمعیت جهان را مسلمان تشکیل میدهند .یعنی از میان 7.4 میلیارد جمعیت جهان، 1.6 میلیارد پیروی دین مبین اسلام هستند و بسیاری از آنها در مناطقی زندگی می کنند که رشد و توسعه اقتصادی سریع دارند ، یعنی آسیا و خاورمیانه ،و این باعث افزایش سرمایه گذاری و افزایش هزینه های مصرف کننده شده، که از میانگین جهانی فراتر رفته است. با رشد اقتصاد اسلامی که کشورهایی در آسیا و خاورمیانه در پیش گرفته اند ، باعث شده بسیاری از کشورها – چه مسلمان و چه غیر – به دنبال جذب مسافران مسلمان از این مقاصد باشند.
طبق تحقیقات مستر کارت و رتبه بندی هلال ،پیش بینی می شود بیش از 230 میلیون گردشگر مسلمان ،سفر خود را تا سال 2026 در داخل و خارج از کشور آغاز کنند، در آن زمان ، مسافران مسلمان 300 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی تزریق می كنند. بنابراین ، عامل اصلی مطالعه گردشگری حلال را میتوان دلیل رشد جمعیت ، رشد طبقه متوسط و رشد جمعیت جوان در کشورهای مسلمان از یک طرف و سرعت سریع نوآوری در فن آوری ، افزایش اشتیاق فعالیت اجتماعی و تغییر جمعیت مسافران در سراسر جهان که افزایش دسترسی به اطلاعات سفر،افزایش در دسترس بودن خدمات و امکانات سفر مسلمان پسند از طرف دیگر باعث افزایش تمایل سفر در این مناطق گردیده ، که بازار سفر مسلمانان را در سالهای اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری کرده است که این رشد فزاینده بالقوه در منطقه ای از جغرافیا یی است که مبتنی بر دین و فرهنگ اسلامی میباشند.

عناصر گردشگری حلال

از انجا که گردشگری حلال زیر مجموعه ای از گردشگری است و عناصر گردشگری در تمام انواع گردشگری عبارتند از حمل و نقل ، اقامت ، خدمات کترین ، جاذبه ها ی گردشگری وامکانات رفاهی فرعی برای مسافران و عناصرگردشگری حلال متفاوت از دیگر انواع گردشگری نیست . و لذا گردشگری حلال و خدمات مهمان نوازی در تمام مراحل سفر ازجمله در خطوط هوایی ، هتل ها ، جاذبه های گردشگری و امکانت رفاهی باید عناطر گردشگری را برای رفاه حال گردشگران مسلمان فراهم کند.در این راستا “در سال 2019 ، رتبه بندی هلال ، نه نیاز اساسی مبتنی بردین اسلام را شناسایی کرد که بر رفتار مصرفی مسافران مسلمان تأثیر می گذارد.که عبارت بودند:
1)غذای حلال 2) امکانات نماز 3) سرویس بهداشتی مناسب 4) عدم اسلام هراسی 5) علل اجتماعی 6) خدمات ماه رمضان 7) تجارب محلی مسلمانان 8) فضاهای تفریحی با حریم خصوصی 9) عدم خدمات غیر حلال “