درباره ما

معرفی

گروه دنیای گردشگری با کارشناسان موفق و فعال با مدیریت سرکار خانم دکتر نرگس بزرگ عقیده (دکترای مدیریت گردشگری از هند) سعی در طراحی و برنامه ریزی گردشگری تخصصی برای شما همراهان عزیز با هزینه ای مناسب را دارد.

ماموریت ما ، ساختن پل ارتباطی ایمن میان بیماران و مراکز درمانی کشورهای آسیایی، جهت تسکین درد و تامین اوقاتی شاد برای شما همراهان عزیز است که موارد زیر را در بر میگیرد.

دنیای گردشگری

افتخارات دنیای گردشگری